Rijksoverheid

Wettenpocket Faillissementswet

Titel regeling
Besluit ex artikel 19 Faillissementswet
Type
KB
Wetsfamilie
Besluit ex artikel 19 Faillissementswet; Faillissementswet
Geldend vanaf
17-7-1896
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 17 juni 1896, houdende voorschriften ter uitvoering van artikel 19 der Faillissementswet

In naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk,

Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 22 April 1896, n°. 127, 1e afdeeling;
Gelet op artikel 19 der Faillissementswet;
Den Raad van State gehoord (advies van den 19 Mei 1896, n°. 12);
Gezien het nader rapport van den Minister van Justitie van den 11 Juni 1896, n°. 134, 1e afdeeling;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. Het register bedoeld in artikel 19 der Faillissementswet wordt ingericht volgens het bij dit besluit behoorende model.

  • 2. Alle inschrijvingen in het register worden door den griffier onderteekend.

Artikel 2

Het register wordt kosteloos van wege het Rijk verstrekt.

De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Soestdijk, den 17den Juni 1896

EMMA.

De Minister van Justitie,

VAN DER KAAY.

Model Register bedoeld in art. 19 der Faillissementswet.

241542.png