Rijksoverheid

Wettenpocket Faillissementswet

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als orgaan waaraan gegevens ten behoeve van registers Faillissementswet dienen te worden doorgegeven
Type
AMvB
Wetsfamilie
Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als orgaan waaraan gegevens ten behoeve van registers Faillissementswet dienen te worden doorgegeven; Faillissementswet
Geldend vanaf
1-12-2005
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 24 november 2005, houdende de aanwijzing van de Raad voor de rechtspraak als het orgaan waaraan de gegevens ten behoeve van het register als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, en het register als bedoeld in artikel 222b, eerste lid, van de Faillissementswet dienen te worden doorgegeven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 juli 2005, Directie Wetgeving, nr. 5361247/05/6;
Gelet op de artikelen 19, vierde lid, en 222a, vierde lid, van de Faillissementswet;
De Raad van State gehoord (advies van 22 juli 2005, nr. W03.05.0303/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 22 november 2005, nr. 5387304/05/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als het orgaan waaraan de griffier de gegevens, genoemd in artikel 19, eerste lid, onder 1° tot en met 6° van de Faillissementswet doorgeeft ten behoeve van het in artikel 19a van de Faillissementswet genoemde register, wordt aangewezen de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 2

Als het orgaan waaraan de griffier de gegevens, genoemd in artikel 222a, eerste lid, onder 1° tot en met 4° van de Faillissementswet doorgeeft ten behoeve van het in artikel 222b van de Faillissementswet genoemde register, wordt aangewezen de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen 19, vierde lid, 19a, 222a, vierde lid en 222b van de Faillissementswet in werking treden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 november 2005

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner