Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Erkenning Stichting reclassering Nederland
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Erkenning Stichting reclassering Nederland; Reclasseringsregeling 1995; Wetboek van Strafrecht; Wetboek van Strafvordering; Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen; Gratiewet
Geldend vanaf
1-1-1995
Geselecteerde elementen
Volledig
Erkenning Stichting reclassering Nederland

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek, met bijlagen, van 19 december 1994 van de Stichting Reclassering Nederland, gevestigd te 's-Hertogenbosch;
Gelet op de artikelen 2, eerste en tweede lid, 3, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1995 (Stb. 1994, 875);
Gezien de statuten van de Stichting Reclassering Nederland van 21 november 1994 en de concept-fusie-akte van de Stichting NFR en de 19 arrondissementale stichtingen;

Besluit:

De Stichting Reclassering Nederland, gevestigd te 's-Hertogenbosch, met ingang van 1 januari 1995, te erkennen als de landelijke stichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1995.

's-Gravenhage, 22 december 1994
De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager