Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie; Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Wetboek van Strafvordering; Transactiebesluit 1994; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
18-7-2009
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Justitie van 10 juli 2009, nr. 5610455, houdende wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de artikelen 257c, vierde lid, en 388, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 8, derde lid, van het Transactiebesluit 1994;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie.]

Artikel II

Tot 31 december 2009 kunnen de vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling gebruikte modellen en formulieren nog worden gebruikt.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de plaatsing in de Staatscourant. Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 juli 2009.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin