Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-3-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van verzet.

Basiscasus/delict

Verzet door rukken en trekken, alleen gepleegd.

 

first offender

 

1x recidive**

meermalen**

Alleen rukken en trekken (180 Sr)

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Licht letsel (181 Sr)

GB € 700 (ivm taakstrafverbod*)

5j

2j

GB € 1.000

Idem of GS 5 wkn*

GS 6 wkn ov

Zwaarder letsel (181 Sr)

Eis GS 6 wkn

(taakstrafverbod*)

5j

2j

GS 9 wkn*

GS 9 wkn

GS 12 wkn ov

Door 2 of meer personen met verenigde krachten (182 Sr) geen letsel

GB € 700

5j

2j

GB € 1.000

Idem of TS 80 uur

GS 6 wkn ov

Idem, licht letsel

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

Idem, zwaarder letsel

GS 4 mnd

(taakstrafverbod)*

5j

2j

GS 6 mnd

GS 6 mnd

GS 8 mnd ov

Slag- of stootwapen, geen letsel (180 Sr)

TS 40 uur

5j

2j

TS 60 uur

Idem of GS 1 mnd

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Idem, licht letsel (181 Sr)

GS 6 wkn*

5j

2j

GS 9 wkn*

GS 9 wkn

GS 12 wkn ov

Idem zwaarder letsel (181 Sr)

GS 8 wkn*

5j

2j

GS 12 wkn

GS 12 wkn

GS 16 wkn ov

Door 2 of meer personen met verenigde krachten, met slag- of stootwapen(s), geen letsel (182 Sr)

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

Idem, licht letsel

GS 12 wkn

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 5 mnd ov

Idem, zwaarder letsel

GS 5 mnd

5j

2j

GS 7 mnd

GS 7 mnd

GS 10 mnd ov

Bijzonderheden

*Bij 181 en 182 (met zwaarder letsel) Sr geldt het taakstrafverbod van art 22b Sr. Een combinatie van taakstraf met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is wel mogelijk.

 

Strafverzwarend onder andere:

Gebruik van steek- of vuurwapen (maatwerk)

Zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge (maatwerk)

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

**let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.