Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Richtlijn voor strafvordering verduistering in dienstbetrekking
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Richtlijn voor strafvordering verduistering in dienstbetrekking; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-7-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Richtlijn voor strafvordering verduistering in dienstbetrekking

Beschrijving

Deze richtlijn is van toepassing op verduistering in dienstbetrekking en kent een verzwaarde recidiveregeling. Aan de hand van de weegfactoren kan binnen de bandbreedte een uitgangspunt van de sanctie worden geformuleerd.

Basiscasus/delict

Verduistering in dienstbetrekking, alleen gepleegd.

weegfactoren

first offender

1x recidive*

Waarde t/m € 1.000

periode / meerdere wilsbesluiten / geraffineerdheid

GB € 300 – TS 60 uur

Eis TS 32 uur – GS 8 wkn

Vanaf 1.000 t/m 2.500

periode / meerdere wilsbesluiten / geraffineerdheid

Eis TS 60–90 uur

Eis GS 8–12 wkn

Vanaf 2.500 t/m 5.000

periode / meerdere wilsbesluiten / geraffineerdheid

Eis TS 90–120 uur

Eis GS 12–16 wkn

Vanaf 5.000–10.000

periode / meerdere wilsbesluiten / geraffineerdheid

TS 120 uur + GS 2 wkn vw

Maatwerk

Vanaf 10.000–70.000

periode / meerdere wilsbesluiten / geraffineerdheid

TS 240 uur + GS 2 mnd vw

Maatwerk

Vanaf 70.000–125.000

periode / meerdere wilsbesluiten / geraffineerdheid

TS 240 uur + GS 6 mnd, deels vw

Maatwerk

Vanaf 125.00–250.000

periode / meerdere wilsbesluiten / geraffineerdheid

GS 9–12 mnd, deels vw

Maatwerk

Meer dan 250.000

periode / meerdere wilsbesluiten / geraffineerdheid

Maatwerk

Maatwerk

Bijzonderheden

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed.

Bijkomende straf ontzetting uit beroep is mogelijk (325 lid 2 Sr).

 

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen of georganiseerd verband

Meermalen recidive

Consequenties voor / aantal benadeelde(n) (bijv. vereniging in de problemen, negatieve publiciteit)

Kwetsbaar slachtoffer

Gepleegd door voogd, beheerder van instellingen van liefdadigheid of stichtingen enz. (art 323 Sr)

* Let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

vw = voorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.