Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-3-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op enkele vormen van valsheid in geschrift. Bij deze richtlijn geldt een verzwaarde recidiveregeling.

Basiscasus/delict

Valsheid in geschrifte
 

first offender

1x recidive

meermalen recidive

Voorhanden hebben vals rijbewijs*

GS 2 mnd

GS 3 mnd

GS 6–9 mnd ov

Opstellen of voorhanden hebben van een valse arbeidsovereenkomst / loonstrookjes** tbv afsluiten hypotheek of aangaan van een ander contract

GS 2–4 mnd

GS 5–8 mnd

GS 10–12 mnd ov

Afsluiten telefoonabonnement onder valse personalia

     

Geen schadebedrag

GS 1 mnd

GS 3 mnd

GS 8–12 mnd ov

Schade tot € 1000,-

GS 2 mnd

GS 4 mnd

GS 12 mnd ov

Diploma, bul of certificaat vervalst, niet gebruikt

GB € 750–1.000 of TS 60–80 uur

TS 90–120 uur

GS 3 mnd ov

Diplomavervalsing en gebruik van diploma e.d.***

TS 90–120 uur

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

Reeks diplomavervalsingen, per feit

GS 3–4 wkn

GS 5–6 wkn

GS 12 wkn ov

Bijzonderheden

* om twee redenen is bij de strafeis aangehaakt bij eisen voor het voorhanden hebben van valse reisdocumenten: allereerst omdat een rijbewijs ook bruikbaar is als legitimatiemiddel en ten tweede omdat het ook nog de bevoegdheid geeft een motorrijtuig te besturen.

Strafverzwarend onder andere:

– ** omvang (potentiele) schade slachtoffer

– ***Bij diplomavervalsing waardoor iemand een beroep mag uitoefenen waarvoor bijzondere kwalificaties nodig zijn (denk aan een arts, tandarts), dient een hogere strafeis te volgen (uitgangspunt GS 1 mnd).

– Er is sprake is van professioneel opgezette fraude.

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk