Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Richtlijn voor strafvordering straatroof
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Richtlijn voor strafvordering straatroof; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-3-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Richtlijn voor strafvordering straatroof

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op diefstal met geweld of afpersing gepleegd op de openbare weg.

Basiscasus/delict

Beroving burgerslachtoffer (van geld, telefoon, scooter e.d.) door een first offender, alleen gepleegd zonder gebruik of vertoon van wapen. Hierin is verdisconteerd een basis van licht geweld (duwen, losrukken of wegrukken, versperren van de weg) en/of mondelinge bedreiging.

 

Uitgangspunt

Basiscasus/delict

6 maanden gevangenisstraf

Fysiek geweld, pijn of licht letsel

9 maanden gevangenisstraf

Steekwapen of (imitatie)vuurwapen getoond/gedreigd, geen letsel

OF

Zwaar fysiek geweld

15 maanden gevangenisstraf

(het wapenbezit apart ten laste leggen!)

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen of georganiseerd verband

Omvang schade en/of buit

Gebruik steek/vuurwapen

Bepaalde (evt. bewust uitgekozen) slachtoffers (zoals toeristen, invaliden, bejaarden of kinderen)

Zwaar(der) letsel / ernstige mishandeling

Hulpeloos achterlaten slachtoffer

Recidive: check of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Ernstige recidive (met ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer)

Strafverminderend onder andere:

Poging en medeplichtigheid (- een derde)

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.