Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Richtlijn voor strafvordering opruiing
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Richtlijn voor strafvordering opruiing; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-1-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Richtlijn voor strafvordering opruiing

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op het in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opruien tot een strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag.

Basiscasus/delict

Opruiing alleen gepleegd door een first offender.

 

First offender

 

1x recidive ¹

Meermalen recidive

Opruiing van 1 persoon

GB € 500

5j

2j

GB 750

Idem of TS 60 uur

GS 5 wkn ov

Opruiing van een groep

TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

Opruiing van een groep door persoon met voorbeeldfunctie of door persoon met volgers

TS 90 uur

5j

2j

TS 130 uur

Idem of GS 10 wkn

GS 3 mnd ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Waartoe wordt opgeruid

Als het delict waartoe is opgeruid is gevolgd

Het ontstaan van rellen/ongeregeldheden n.a.v. de opruiing

Evenement (+ 75%) of voetbal gerelateerd (+ 50%)

Opruiing a.d.h.v. politiek en maatschappelijk beladen kwesties

¹ Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr)

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.