Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Richtlijn voor strafvordering discriminatie
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Richtlijn voor strafvordering discriminatie; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-3-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Richtlijn voor strafvordering discriminatie

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van discriminatie door natuurlijke of rechtspersonen.

Basiscasus/delict

Discriminatie, alleen gepleegd door een first offender.
 

first offender

 

1x recidive* (dagvaarden!)

meermalen recidive*

Belediging van een groep mensen (art. 137c Sr) OF

Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (art. 137d Sr)

GB € 350

5j

Eis GB € 500

Eis TS 50 uur of

 

2j

Idem of TS 40 uur

GS 3 wkn ov

Gepleegd door rechtspersoon

GB € 1.000

5j

Eis GB € 1.500

Eis GB € 2.000

   

2j

Eis GB € 1.500

 

Openbaar maken, toezenden, verspreiden van uitlating (art. 137e Sr) OF Beroepsmatige discriminatie (art. 137g Sr)

GB € 250

5j

Eis GB € 375

Eis TS 40 uur of

 

2j

Idem of TS 28 uur

GS 20 dgn ov

Gepleegd door rechtspersoon

GB € 750

5j

Eis GB € 1.100

Eis GB € 1.500

   

2j

Eis GB € 1.100

 

Deelname aan, steunen van discriminatoire activiteiten (art. 137f Sr) OF Beroepsmatige discriminatie (art. 429quater Sr)

GB € 175

5j

Eis GB € 250

Eis TS 28 uur of

 

2j

Idem of TS 20 uur

GS 14 dgn ov

Gepleegd door rechtspersoon

GB € 500

5j

Eis GB € 750

Eis GB € 1.000

   

2j

Eis GB € 750

 

Bijzonderheden

Indien er sprake is van één of meerdere strafverzwarende omstandigheden of recidive dient te worden gedagvaard.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen of beroep of gewoonte (zie lid 2 van de wetsartikelen)

Ernst en/of omvang van de discriminatoire uitingen

Jegens ambtenaar of gezagsfunctionaris (+200%)

Georganiseerd of propagandistisch optreden

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

*let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Georganiseerd of propagandistisch optreden

Bij discriminatie dient georganiseerd en/of propagandistisch optreden strafverzwarend te worden beoordeeld. Naast een toename van het kwetsende karakter en de dreiging voor een slachtoffer als gevolg van deze vorm, dient het georganiseerd en/of propagandistisch optreden ook met kracht te worden bestreden gezien het op uitbreiding gerichte streven van een dergelijke wijze van optreden.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.