Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Richtlijn voor strafvordering brandstichting
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Richtlijn voor strafvordering brandstichting; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-3-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Richtlijn voor strafvordering brandstichting

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op enkele vormen van opzettelijke met name vandalistische brandstichting met gemeen gevaar voor goederen/personen en kent een verzwaarde recidiveregeling. Ook het teweegbrengen van een ontploffing valt hieronder. De richtlijn ziet niet op brandstichtingen waarbij (ernstige) gewonden of doden zijn gevallen of (poging) doodslag/moord door brandstichting.

Basiscasus/delict

Brandstichting of teweegbrengen van een ontploffing met gemeen gevaar voor goederen/personen

Gevaar voor goederen/gebouwen:

First offender

1 x recidive

Brandstichting vuilcontainer e.d. met gevaar voor goederen (andere containers, fietsen, auto’s)

Geen schade: TS 60 uur of GS 1 mnd

GS 3 mnd

Wel schade: TS 120–180 uur of GS 2–3 mnd

GS 3–4 mnd

Brandstichting vuilcontainer e.d. met gevaar voor kleine opstallen (schuurtje)

Geen schade: GS 4–6 mnd

GS 8–10 mnd

Wel schade: GS 6–8 mnd

GS 12–15 mnd

Brandstichting vuilcontainer e.d. met gevaar voor gebouwen (kantoren/scholen) of woningen (niet personen)

Geen schade: GS 8–12 mnd

GS 18–24 mnd

Schade gering: GS 10–14 mnd

GS 24–36 mnd

Schade groot: GS 20–30 mnd

Brandstichting auto (auto afgebrand) met gevaar auto’s e.d. in nabijheid tijdens jaarwisseling/evenement

Geen schade: GS 4 mnd

GS 10–12 mnd

Wel schade: GS 6–8 mnd

GS 15–18 mnd

Brandstichting auto met gevaar gebouwen/woningen tijdens jaarwisseling/evenement

Geen schade: GS 10–18 mnd

GS 24–30 mnd

Schade beperkt: GS 12–16 mnd

Schade groot: GS 24–30 mnd

GS 30–36 mnd

Brandstichting in politiecel van papier/kleding, enkel gevaar voor schade aan deur/vloer

Geen schade: GS 2–4 mnd

GS 6–10 mnd

Wel schade: GS 3–5 mnd

GS 8–12 mnd

Gevaar voor personen (en goederen):

First offender

1 x recidive

Brandstichting met gevaar voor personen in gebouwen/woningen

Geen schade en geen letsel: GS 24–30 mnd

Wel schade of licht letsel: GS 3–4 jaar

GS 3–5 jaar*

GS 3½–6 jaar*

Bijzonderheden:

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed

Strafverzwarend onder andere:

Evenement (+ 75%, bij brandstichting auto’s al verdisconteerd in de tabel) of voetbal gerelateerd (+50%)

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

Kwetsbare slachtoffers

Ontruiming nodig

Forse schade

* Ernstige recidive (met ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer)

Meermalen recidive (maatwerk)

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.