Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Richtlijn voor strafvordering belediging
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Richtlijn voor strafvordering belediging; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-4-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Richtlijn voor strafvordering belediging

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op eenvoudige belediging (mondeling, schriftelijk of door feitelijkheden).

Basiscasus/delict

Belediging mondeling, schriftelijk of door feitelijkheden (zoals middelvinger), alleen gepleegd.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Belediging

niet openbaar

GB € 150

5j

2j

GB € 225

Idem of TS 16 uur

Eis TS 24 uur of

GS 12 dgn ov

Belediging

openbaar

GB € 200

5j

2j

GB € 300

Idem of TS 24 uur

Eis TS 32 uur of

GS 16 dgn ov

Bijzonderheden

 

Strafverzwarend onder andere:

De aard en ernst van de belediging (bijvoorbeeld spugen, een tirade) en de mate waarin iemands eer of goede naam/morele integriteit wordt aangerand of aangetast.

Medeplegen

Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen of journalisten(+200%)

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

* let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.