Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Richtlijn voor strafvordering belaging
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Richtlijn voor strafvordering belaging; Wetboek van Strafrecht
Geldend vanaf
1-3-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Richtlijn voor strafvordering belaging

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op enkele vormen van belaging. Bij deze richtlijn geldt een verzwaarde recidiveregeling. Voor stalking in een huiselijk geweld situatie (bijvoorbeeld door de ex-partner) geldt de richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld. In beginsel wordt gedagvaard en een voorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd zodat voorwaarden kunnen worden gesteld.

Basiscasus/delict

Belaging/stalking

gedraging

duur

first offender

1x recidive1

Basis:

Bellen/sms’en/

mailen/social media

Periode 0-3 mnd

TS 80-120 uur + GS 1 mnd vw

GS 1-2 mnd + GS 1 mnd vw

     

Periode 3-6 mnd

TS 150 uur + GS 2 mnd vw

GS 2 mnd + GS 2 mnd vw

Basis +

Langs huis rijden/voor huis staan

Periode 0-3 mnd

TS 150 uur + GS 1 mnd vw

GS 2 mnd + GS 1 mnd vw

     

Periode 3-6 mnd

TS 180 uur + GS 2 mnd vw

GS 4 mnd + GS 2 mnd vw

Basis +

Contact werkgever/

vrienden/

familie etc.

Periode 0-3 mnd

TS 180 uur + GS 1 mnd vw

GS 3 mnd + GS 1 mnd vw

     

Periode 3-6 mnd

TS 210 uur + GS 2 mnd vw

GS 4 mnd + GS 2 mnd vw

Bijzonderheden:

Ter zitting kan ter ondersteuning van de hulpverlening aan het/de slachtoffer(s) het opleggen van een straatverbod of contactverbod als bijzondere voorwaarde of als afzonderlijke vrijheidsbeperkende maatregel (artikel 38v Sr) worden gevorderd. Bij beide opties kan, als wordt voldaan aan de daarvoor geldende criteria, de dadelijke uitvoerbaarheid en/of elektronisch toezicht worden gevraagd. Bij een voorwaardelijk strafdeel kan voorts gedacht worden aan de mogelijkheid om een langere proeftijd te vragen (artikel 14 b lid 2 Sr).

Bij overduidelijk hardnekkige stalkers kan ook bij first-offenders al meteen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden geëist.

 

Strafverzwarend onder andere:

Frequentie en aard van de stalking (vaak sms-en met een onschuldige inhoud is minder erg dan sms-jes die tevens dreigend van aard zijn).

Stalking gaat nog steeds door. Vraag dit vlak voor de zitting na bij de politie en/of bij het slachtoffer.

Meermalen recidive1 (maatwerk)

1 Mogelijkheden Elektronisch Toezicht (ET)

Bij recidive betreft het meestal hetzelfde slachtoffer, dan moet meteen enkele maanden gevangenisstraf worden gevraagd waarvan eventueel een deel voorwaardelijk. Bij akelige en gevaarlijke stalkers kan het interessant zijn zelf contact op te nemen met reclassering en na te gaan of er elektronisch toezicht (straatverbod) mogelijk is tijdens een proeftijd. In zeer ernstige gevallen kan dan via ET worden geregistreerd dat veroordeelde zich in verboden gebied bevindt en wordt alarm geslagen.

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

vw = voorwaardelijk