Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart; Binnenvaartwet; Scheepvaartverkeerswet; Binnenvaartpolitiereglement; Rijnvaartpolitiereglement 1995; Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995; Binnenvaartregeling; Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties; Binnenvaartbesluit; Wet geluidhinder; Wet milieubeheer; Wetboek van Strafrecht; Arbeidstijdenwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wetboek van Strafvordering; Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Wet op de economische delicten
Geldend vanaf
1-1-2019
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling