Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Regeling zeevarenden
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling zeevarenden; Wet zeevarenden; Arbeidstijdenbesluit vervoer; Arbeidstijdenwet; Besluit zeevarenden; Loodsenwet; Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's; Scheepvaartverkeerswet; Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen; Binnenvaartbesluit; Binnenvaartwet; Wet geluidhinder; Wet milieubeheer; Wetboek van Strafrecht; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
15-11-2019
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling