Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
Type
AMvB
Wetsfamilie
Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart; Wet op de rechterlijke organisatie; Beroepswet; Wetboek van Strafvordering; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Burgerlijk Wetboek Boek 4; Vreemdelingenwet 2000; Visserijwet 1963; Wet op het financieel toezicht; Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk; Wet installaties Noordzee; Uitvoeringswet Europees Verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers; Wet op het accountantsberoep; Wet toetsing levensbeƫindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding; Locaalspoor- en Tramwegwet; Wetboek van Strafrecht; Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden; Landbouwkwaliteitswet
Geldend vanaf
1-1-2013
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling