Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019; Jeugdwet; Besluit Jeugdwet; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Ambtenarenwet; Arbeidstijdenwet; Wet basisregistratie personen; Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen; Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Wet bescherming persoonsgegevens; Grondwet; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Wet op de jeugdzorg; Wet justitiƫle en strafvorderlijke gegevens; Wet Justitie-subsidies; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet politiegegevens; Politiewet 2012; Wetboek van Strafrecht; Wetboek van Strafvordering; Wet studiefinanciering 2000; Tabaks- en rookwarenwet; Wet kinderopvang; Zorgverzekeringswet; Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
Geldend vanaf
29-6-2019
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling