Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Strafrecht

Titel regeling
Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten; Wet op de rechterlijke organisatie; Besluit instelling Kustwacht; Wetboek van Strafrecht; Wetboek van Strafvordering; Opiumwet; Wet wapens en munitie; Wet op de economische delicten; Waterwet; Scheepvaartverkeerswet; Schepenwet; Schepenbesluit 2004; Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden; Wet voorkoming verontreiniging door schepen; Besluit voorkoming verontreiniging door schepen; Natuurbeschermingswet 1998; Flora- en faunawet; Mijnbouwwet; Mijnbouwbesluit; Wet bodembescherming; Vreemdelingenwet 2000; Wet arbeid vreemdelingen; Arbeidsomstandighedenwet; Arbeidsomstandighedenbesluit; Winkeltijdenwet; Arbeidsomstandighedenregeling; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten; Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's
Geldend vanaf
1-7-2011
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling