Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de rechterlijke organisatie

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
16-9-2021
Downloads
1216
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op de rechterlijke organisatie. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de rechterlijke organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Beleidsregel Aanwijzing opsporingsbevoegdheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Beleidsregel Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
AMvB Besluit College van afgevaardigden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit OM-afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering (Advocatenportaal)  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex art. 2, eerste lid, onder d, Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2020
AMvB Besluit actualisering Bora  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
AMvB Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
AMvB Besluit digitale stukken Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit financiering rechtspraak 2005  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2005
Ministeriele-regeling Besluit machtiging en volmacht directeur Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2005
Ministeriele-regeling Besluit mandaat ondertekening bestuurlijke strafbeschikking RWS Verkeer- en Watermanagement 2013  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2014
Ministeriele-regeling-BES Besluit mandaatverlening aan korpschef KPBES en algemeen commandant brandweer BES 2012  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2012
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat archieven P-direkt  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2015
AMvB Besluit opleiding rechters en officieren van justitie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit orde van dienst gerechten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit processtukken in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2016
AMvB Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit regels toelage op het salaris voor de voorzitter van het College van procureurs-generaal  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2010
Ministeriele-regeling Besluit sluiting overige zittingsplaatsen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2013
Ministeriele-regeling Besluit sluiting overige zittingsplaatsen Noord-Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Besluit sluiting overige zittingsplaatsen gerechtshoven  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Besluit tijdelijke aanwijzing Heerlen als overige zittingsplaats  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2020
AMvB Besluit uitoefening rechtspositionele bevoegdheden gerechtsambtenaren en ambtenaren bureau Raad voor de rechtspraak  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit verlening ondertekeningsmandaat DGPOL 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2018
AMvB Besluit zittingsplaatsen gerechten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
AMvB Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur Wvggz  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Dienst JUSTIS 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Inspectie JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2019
Ministeriele-regeling-BES Organisatie- en mandaatbesluit BZK-BES 2012  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2012
Ministeriele-regeling-BES Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling financieel beheer van het Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2018
Ministeriele-regeling Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten voor bodemzaken rijksbelastingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2019
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten voor zaken van het LP en FP  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijke aanwijzing gerechtshof Den Haag voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2021
AMvB Reglement voor de bijzondere kamer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Reglement voor de ondernemingskamer  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2014
Ministeriele-regeling Tijdelijke aanwijzing gerechtshof Amsterdam voor hogerberoepszaken strafrecht van het gerechtshof Den Haag  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke aanwijzing gerechtshof Den Haag voor hoger beroepszaken rijksbelastingen van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke aanwijzing gerechtshof Den Haag voor hogerberoepszaken belastingen van het gerechtshof Amsterdam  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke aanwijzing rechtbanken Den Haag, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Nederland voor dividendbelastingzaken van de rechtbank Zeeland-West-Brabant  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit pacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
AMvB Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Beroepsreglement, enz. inzake voltooiing van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-1994
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-1993
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2015–2016)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2017)  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2018-2020)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening opleiding rechters en officieren van justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (o.m. herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement I  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1992
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement voor de bijzondere kamer bij het gerechtshof te Arnhem, enz. (aanpassing regeling afleggen eed bijzondere kamers gerechten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?