Rijksoverheid

Wettenpocket Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
27-3-2020
Downloads
4066
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen). Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
AMvB Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2002
AMvB Besluit betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid elektronisch verzenden van verzoeken en mededelingen met betrekking tot de rol  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2008
AMvB Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
AMvB Besluit elektronische indiening dagvaarding [Ingetrokken voor procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt]  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2017
AMvB Besluit griffierechten burgerlijke zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
AMvB Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders  
 
Versie geldend vanaf : 17-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling griffierechten burgerlijke zaken  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2017
AMvB Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2008

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?