Rijksoverheid

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen overzicht wet- en regelgeving 2016

Titel regeling
Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Pensioenwet; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet; Wet openbaarheid van bestuur; Wet Nationale ombudsman; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op de loonbelasting 1964; Wet toezicht accountantsorganisaties; Wet op de huurtoeslag; Wet bekostiging financieel toezicht; Wet basisregistratie personen; Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Pensioenwet; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet; Wet openbaarheid van bestuur; Wet Nationale ombudsman; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op de loonbelasting 1964; Wet toezicht accountantsorganisaties; Wet op de huurtoeslag; Wet bekostiging financieel toezicht; Wet basisregistratie personen; Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Pensioenwet; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet; Wet openbaarheid van bestuur; Wet Nationale ombudsman; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op de loonbelasting 1964; Wet toezicht accountantsorganisaties; Wet op de huurtoeslag; Wet bekostiging financieel toezicht; Wet basisregistratie personen; Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Pensioenwet; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet; Wet openbaarheid van bestuur; Wet Nationale ombudsman; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op de loonbelasting 1964; Wet toezicht accountantsorganisaties; Wet op de huurtoeslag; Wet bekostiging financieel toezicht; Wet basisregistratie personen; Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Pensioenwet; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet; Wet openbaarheid van bestuur; Wet Nationale ombudsman; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op de loonbelasting 1964; Wet toezicht accountantsorganisaties; Wet op de huurtoeslag; Wet bekostiging financieel toezicht; Wet basisregistratie personen; Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Pensioenwet; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet; Wet openbaarheid van bestuur; Wet Nationale ombudsman; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op de loonbelasting 1964; Wet toezicht accountantsorganisaties; Wet op de huurtoeslag; Wet bekostiging financieel toezicht; Wet basisregistratie personen; Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Pensioenwet; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet; Wet openbaarheid van bestuur; Wet Nationale ombudsman; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op de loonbelasting 1964; Wet toezicht accountantsorganisaties; Wet op de huurtoeslag; Wet bekostiging financieel toezicht; Wet basisregistratie personen; Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Pensioenwet; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet; Wet openbaarheid van bestuur; Wet Nationale ombudsman; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op de loonbelasting 1964; Wet toezicht accountantsorganisaties; Wet op de huurtoeslag; Wet bekostiging financieel toezicht; Wet basisregistratie personen; Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Pensioenwet; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet; Wet openbaarheid van bestuur; Wet Nationale ombudsman; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op de loonbelasting 1964; Wet toezicht accountantsorganisaties; Wet op de huurtoeslag; Wet bekostiging financieel toezicht; Wet basisregistratie personen; Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Wet bekostiging financieel toezicht 2019; Pensioenwet; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet; Wet openbaarheid van bestuur; Wet Nationale ombudsman; Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet op de loonbelasting 1964; Wet toezicht accountantsorganisaties; Wet op de huurtoeslag; Wet bekostiging financieel toezicht; Wet basisregistratie personen; Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding; Wet bekostiging financieel toezicht 2019
Geldend vanaf
8-7-2015
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling