Rijksoverheid

Strafrecht en strafprocesrecht

Onderwerp
Strafrecht
Publicist
Raad voor de Rechtspraak
Auteur
R. Beaujean
Publicatiedatum
25-4-2016
Downloads
8719

Deze wettenpocket bevat een verzameling van meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van het straf(proces)recht en penitentiaire recht.

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wetboek van Strafrecht  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2016
Wet Opiumwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Wet Wegenverkeerswet 1994  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2016
Wet Wet wapens en munitie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Wet Wet op de economische delicten  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2016
Wet Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Wet Algemene wet inzake rijksbelastingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Wet Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2015
Verdrag Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2010
Verdrag Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1998
Verdrag Vierde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden die niet reeds in het Verdrag en in het eerste Protocol daarbij zijn opgenomen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1998
Verdrag Elfde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag ingestelde controlemechanisme  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1998
Verdrag Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2005
Verdrag Protocol No. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2006
Verdrag Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-1979
Verdrag Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-1991
Wet Wet op de rechterlijke organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit orde van dienst gerechten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie  
 
Versie geldend vanaf : 17-05-2013
Wet Wet tarieven in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
AMvB Besluit tarieven in strafzaken 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Wet Penitentiaire beginselenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Penitentiaire maatregel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Reglement verpleging ter beschikking gestelden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2014
AMvB Reglement justitiële jeugdinrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Gratiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit aanvang tenuitvoerlegging straffen en maatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2005
AMvB Besluit tenuitvoerlegging geldboeten  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2014
AMvB Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-2012
AMvB Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2014
Wet Gemeentewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2016
Wet Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Wet Algemene wet op het binnentreden  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2010
Wet Wet op de identificatieplicht  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2014
Wet Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2014
AMvB Besluit DNA-onderzoek in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2014
Ministeriele-regeling Regeling DNA-onderzoek in strafzaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Besluit alcoholonderzoeken  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
AMvB Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012

Links

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?