Rijksoverheid

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen overzicht wet LB 2002 t/m 2014

Onderwerp
Belastingrecht
Publicist
Belastingdienst
Auteur
Belastingdienst
Publicatiedatum
15-3-2019
Downloads
17

Deze Wettenbundel is samengesteld door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (hierna CAP). In deze wettenbundel vindt u de Wet op de loonbelasting, het uitvoeringsbesluit loonbelasting en de uitvoeringsregeling loonbelasting voor de jaren voor 2015.

In het algemeen is bij de samenstelling geen rekening gehouden met wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling en met wet- en regelgeving rond de Pensioenwet. Dit is alleen anders indien deze bepalingen direct van invloed (kunnen) zijn op de toepassing van de fiscale wetgeving. Toetsing van civielrechtelijke wet- en regelgeving op het terrein van het arbeidsrecht is niet een taak van de Belastingdienst.

Voor overige informatie verwijzen we naar de site van het CAP.

https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze wettenpocket